Trim steza Drčev Rut je sestavljena iz 12 postaj v katere sta vključena tudi jezero Jasna in Kneippova pot. Sprehajalna pot, deloma po ravnem ob reki Pišnici na peščenih tleh in deloma po asfaltu, gozdu in gozdnih poteh. Na trim stezi lahko delamo vaje za moč in ravnotežje. Sama dolžina poti je približno 3 kilometrečas poti 40-60 min.

Trim otoki so urejeni prostori z trim napravami, vsak otok pa je opremljen z informativno tablo, na kateri so napotki za izvedbo vaj.