V Ljubljani se nahaja več trim otokov:

– v neposredni bližini PST v Murglah
– na Golovcu (ob PST v Hrušici, smer Sostro, pred vzponom na Golovec)
– v bližini Žal
– na Grajskem griču
– ob Koseškem bajerju
– trim otoka ob Savi
– trim otok ob Hipodromu
– trim otok ob Glinščici
– trim otok pri Gimnastičnem centru na Viču.