+ Izdelava 3 trim otokov v Škofji Loki: Trim otok Podlubnik, Trim otok Kamnitnik in Trim otok Gorajte (avgust/september 2020)

+ Oddana idejna zasnova za izgradnjo Trim steza Podzemelj – Metlika (november 2018)

+ Oddana idejna zasnova za izgradnjo 3 trim otokov v Škofji Loki (junij/avgust 2018)

+ Obnova Trim steze Škofja Loka (avgust 2017)

Popis vseh obstoječih in dodajanje novih TS/TO v Sloveniji v enotno bazo na portalu trim.si.

+ Priprava aplikacije za sistem android in OS za vse vrste mobilnih naprav.

+ Izgradnja portala trim.si.

T. 041849846
E. trimsteza@gmail.com